Φοροτεχνικό - Λογιστικό γραφείο
ΣΟΦΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Πτυχίο Α΄ Τάξης, αρ. αδείας 18264
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά

  • Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστικών βιβλίων Α΄-Β΄-Γ΄ κατηγορίας
  • Δηλώσεις Φ.Π.Α.
  • Δηλώσεις εισοδήματος
  • Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Τ.Α.Κ.)
  • Μισθοδοσίες - Εργατικά - Ασφαλιστικά
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες για επιδοτήσεις επιχειρήσεων

Μαντζαγριωτάκη 80 - Τηλ.: 210 9564 875 - Fax: 210 9565 713
Κιν.: 694 5753 444 & 694 9078 839 - e-mail: sofrasan@otenet.gr

λογιστικά - φοροτεχνικά γραφεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 9564 875, κ: 694 5753 444
210 9565 713
Μαντζαγριωτάκη 80
ΧΑΡΤΗΣ
Copyright © 2020 - Μέλος του 1100.gr
Designed & Developed by PG-Software